Wiedza-Praktyka – Doświadczenie.
Działamy z pasją!

Procesy w Twojej organizacji powinny być optymalne w tworzeniu wartości dodanej, a projekty realizowane skutecznie i sprawnie, by przynosić korzyści biznesowe.
Jednocześnie strategia powinna być jasna, klarowna, wdrażalna i umożliwiająca skuteczne monitorowanie efektów.

Ideał?


Pomagam, bazując na najlepszych praktykach i wieloletnim doświadczeniu, stworzyć optymalne środowisko od tworzenia strategii, poprzez jej operacjonalizację, wdrażanie przez portfele projektów i monitorowanie. Wszystko w systemie procesów wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji i upraszczających działanie.

Doradztwo
Pracuję w formule doradczej samodzielnie lub z dedykowanym zespołem ekspertów, elastycznie dostosowując się do potrzeb i specyfiki projektu

Realizacja projektów
Ratuję projekty w trudnych sytuacjach. Prowadzę projekty w obszarze odnawialnych źródeł energii – budowy własnej i akwizycji
Warsztaty
Buduję wiedzę i kompetencje u kadry menedżerskiej i pracowników, pracując wg różnych metodyk i bazując na zagadnieniach z branży i Twojej organizacji.

Porozmawiajmy o współpracy

Oferta

Obejmuje doradztwo, warsztaty i projekty w poniższych obszarach:

Strategie

Pomagam stworzyć strategię firmy, następnie ją zoperacjonalizować, wdrożyć poprzez dostosowanie procesów, realizować poprzez portfele projektów i monitorować jej wykonanie.
>>

Procesy

Chcesz wyeliminować zbędną biurokrację, poprawić efektywność i przejrzystość działania? Pomagam modelować procesy firmie, wdrażać zarządzanie procesowe, optymalizować procesy pod kątem ich efektywności.
>>

Projekty

Pomagam stworzyć optymalne środowisko zarządzania projektowego w firmie, doradzam jak sprawnie i skutecznie planować i realizować projekty i jak zarządzać portfelami projektów. Oceniam dojrzałość PMO pod kątem tworzeni wartości dodanej dla Twojej firmy.
>>

Ludzie

Pomagam stworzyć efektywny, zgrany i zaangażowany zespół PMO, projektowy. Chcesz stworzyć program talentowy, system dzielenia się wiedzą lub system premiowy dla projektów?
>>

Zrównoważony rozwój

Chcesz wiedzieć, jak Twoje projekty wspierają zrównoważony rozwój i cele ONZ? Jak połączyć strategię CSR ze strategią organizacji.
>>

Zyskaj wiedzę dzięki prezentacjom online

Opinie

Manager z wieloletnim doświadczeniem na różnych kierowniczych stanowiskach, wielokrotnie nagradzana za swoje osiągnięcia, w tym za zdobycie tytułu Best PMO dla Grupy TAURON i drugiego miejsca w Europie w konkursie PMO Global Award. Jedyne takie osiągnięcie w Polsce!

Ekspert w zarządzaniu portfelem projektów i zarządzaniu projektami, chętnie dzielący się wiedzą, m.in. jako prelegent na wielu konferencjach.  Nie boi się wyzwań i trudnych projektów, których ma na koncie sporo…

Optymalizacja procesów biznesowych firmy

Prowadząc własną firmę, z pewnością zmagasz się z problemami, które mogą negatywnie wpłynąć na efektywność i jakość Twojej pracy. Optymalizacja procesów biznesowych to świetny sposób na to, aby zredukować koszty, zminimalizować działania do minimum, zwiększając jednocześnie przychody, a także poprawiając wydajność firmy. Zrównoważone zarządzanie projektami, czy optymalizacja, to proces, dzięki jakiemu osiągniesz wyznaczone cele biznesowe przy wykorzystaniu prostych rozwiązań. Jako wykwalifikowany specjalista od lat zajmujący się programami rozwojowymi przedsiębiorstw oferuję profesjonalne doradztwo z wdrażania strategii biznesowych. Prowadzę szkolenia i warsztaty, ale też tworzę programy rozwojowe, dzięki którym pomagam przedsiębiorcom opracować plan rozwoju firmy.

Czym są strategie biznesowe i w jaki sposób mogą pomóc Twojej firmie?

Aby Twoja firma nieustannie się rozwijała, należy wprowadzić w życie pewne strategie biznesowe umożliwiające optymalizację, czyli usprawnienie działań w Twoim przedsiębiorstwie. Długoterminowe plany podejmowane w celu zwiększenia wydajności są kluczowym aspektem rozwoju, dlatego ich opracowanie warto powierzyć ekspertowi. Analizując procesy działania Twojej firmy, uwzględniając przy tym czynniki wewnętrzne, jak również zewnętrzne, przygotuję dla Ciebie strategie biznesowe, które całkowicie zmienią Twoje podejście do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Tworząc zrównoważony model biznesowy, pomogę Ci:

  • skoncentrować się na rozwoju,
  • zdobyć przewagę nad konkurencją,
  • zadbać o nowe rozwiązania,
  • wprowadzić nowe technologie,
  • ustalić współprace z innymi firmami,
  • zbudować długotrwałe relacje z klientami,
  • osiągnąć równowagę pomiędzy kwestiami ekonomicznymi, środowiskowymi oraz społecznymi,
  • zredukować koszty.

Zarządzanie projektami inwestycyjnymi

Jedną z moich specjalizacji jest doradztwo w zarządzaniu projektami inwestycyjnymi. Oznacza to, że angażuję się w pomoc w procesie planowania inwestycji związanych z infrastrukturą, technologiami czy nieruchomościami. Zakładam, że głównym celem Twojej firmy jest zwiększenie zysków, dlatego w pierwszej kolejności kładę nacisk na to, aby nauczyć Cię wyszukiwania takich inwestycji, które będą przynosić korzyści finansowe. Poprzez ocenę potencjału i rentowności danej inwestycji, określenie oraz zarządzanie ryzykiem, biorąc pod uwagę zmienne warunki rynkowe, zarządzanie zasobami ludzkimi, monitorowanie projektu, a także raportowanie finansowe sprawisz, że Twoje zarządzanie firmą przejdzie na wyższy poziom, a co za tym idzie — zoptymalizujesz procesy biznesowe.

Skuteczne zarządzanie portfelem projektów — prawidłowa kontrola budżetu

W celu optymalizacji procesów biznesowych w firmie należy również wziąć pod uwagę rozsądne zarządzanie portfelem projektów. Na moich szkoleniach oraz warsztatach zdobędziesz wiedzę na temat tego, jak skutecznie planować budżet, ustalając priorytety w przygotowywaniu projektów. Celem zarządzania portfelem projektów jest optymalne wykorzystanie zasobów, skoncentrowanie się na najbardziej opłacalnych planach, które przyniosą największe korzyści. Jeśli więc zależy Ci na tym, aby Twoja firma nieustannie się rozwijała, skontaktuj się ze mną. Chętnie pomogę Ci w optymalizacji procesów biznesowych.