O nas

Naszą misją jest efektywne wdrażanie zrównoważonej transformacji w organizacji, postawach ludzi i w procesach, aby jak najsilniej przyczyniały się do budowy wartości firmy naszych Klientów.

 

 • Jesteśmy konsultantami i trenerami, ale przede wszystkim praktykami biznesowymi, mającymi szerokie doświadczenie w firmach przemysłowych oraz znającymi praktyczne uwarunkowania procesów inwestycyjnych.
 • Współpracujemy z szerokim gronem sprawdzonych konsultantów trenerów, pokrywających wszystkie obszary problematyki zrównoważonego rozwoju i ESG, zarządzania strategicznego, zarządzania projektami, budową kompetencji menedżerskich oraz zarządzania zmianą. Mają oni doświadczenie praktyczne (praca w korporacjach, realizacja projektów, doradztwo wdrożeniowe) w pracy ze specjalistami oraz z kadrą menedżerską wszystkich szczebli i dydaktyczne (szkolenia, studia podyplomowe, MBA).
 • Od 20 lat uczestniczymy w rozwoju środowiska Zarządzania Projektami w Polsce i na świecie oraz w rozwoju zawodów związanych z Portfolio, Project Management, PMO.
 • Aktywnie uczestniczymy na świecie i w Polsce w propagowaniu zrównoważonego rozwoju, prowadząc warsztaty dla firm, ale również na studiach podyplomowych, MBA, występując i zabierając aktywnie głos w konferencjach i wydarzeniach poświęconych wyzwaniom zrównoważonego rozwoju i ESG.
 • Swobodnie poruszamy się w pracy z menedżerami najwyższego szczebla w projektach wdrożeniowych i doradczych, jak również z pracownikami zakładów produkcyjnych.
 • Tworzymy programy, które budują zaangażowanie uczestników i wspierają doskonalenie procesów oraz samouczącą się organizację.
 • Działamy z pasją – zrównoważony rozwój, ESG, doskonalenie procesów, zarządzanie strategiczne i zarządzanie projektami i portfelami projektów oraz zmianą, to nie tylko praca, ale również hobby!
 • Wyróżnikiem naszego podejścia jest przełożenie naszych doświadczeń na skuteczne wdrożenie w realiach danej organizacji
 • Pracujemy w zespole z wieloletnim doświadczeniem w tworzeniu strategii biznesowych, ich operacjonalizacji, wdrażania i monitorowania.
 • Mamy wiedzę i doświadczenie w tworzeniu systemów KPI i MBO dla portfeli, programów i projektów.
 • Pracujemy z liderami różnych organizacji w formule coachingu, świadomego przywództwa, komunikacji
 • Pracujemy z zespołami w formach coachingu zespołowego, rozwiązywania konfliktów, budowania skutecznej komunikacji i zaangażowania.
 • Przygotowujemy organizacje i ludzi do zarządzania procesem zmiany.
 • Mamy doświadczenie w prowadzeniu programów rozwojowych w formule blended learning, stacjonarnej i online.

 

Łączymy wysoki poziom merytoryczny z podejściem eksperckim i mocnym przełożeniem na praktyczne zastosowanie wiedzy i doświadczenia.

 

O nas w liczbach:

 • Ponad 150 zrealizowanych projektów biznesowych i doradczych
 • Ponad 18 mld zł CAPEX realizowanych projektów
 • Ponad 20 konsultantów i trenerów
 • Setki programów szkoleniowych i rozwojowych, w tym wielomiesięcznych