Oferta

Zmiana Twojej firmy na bardziej efektywną, zdeterminowaną w osiąganiu celów, a jednocześnie spójną wewnętrznie dzięki przejrzystym procesom i obszarom wspierającym dzielenie się wiedzą i współpracę zespołów projektowych, wymaga działań na wielu płaszczyznach, które się wzajemnie wspierają i uzupełniają. Rolą Energy of Result jest zdiagnozowanie niedoskonałości i wsparcie w wypracowaniu optymalnych rozwiązań dostosowanych do Twoich potrzeb.

Strategie


Pomagamy stworzyć strategię firmy, następnie ją zoperacjonalizować, wdrożyć poprzez dostosowanie procesów, realizować poprzez portfele projektów i monitorować jej wykonanie.
>>

Procesy


Chcesz wyeliminować zbędną biurokrację, poprawić efektywność i przejrzystość działania? Pomagamy modelować procesy firmie, wdrażać zarządzanie procesowe, optymalizować procesy pod kątem ich efektywności.
>>

Projekty

Pomagamy stworzyć optymalne środowisko zarządzania projektowego w firmie, doradzam jak sprawnie i skutecznie planować i realizować projekty i jak zarządzać portfelami projektów. Oceniamy dojrzałość PMO pod kątem tworzenia wartości dodanej dla Twojej firmy.
>>

Ludzie

Pomagamy stworzyć efektywny, zgrany i zaangażowany zespół PMO lub zmotywowany projektowy. Tworzymy narzędzia wspierające rozwój ludzi, jak program talentowy dedykowany dla zespołów projektowych, system dzielenia się wiedzą lub systemy premiowe dla projektów?
>>

Zrównoważony rozwój


Pomagamy ustrukturyzować działania zrównoważonego rozwoju w Twojej organizacji. Dajemy wiedzę, kompetencje i narzędzia, dzięki będziesz zarządzać strategią i projektami w sposób zrównoważony.
>>