Zrównoważony rozwój

„Ludzkość otworzyła wrota do piekieł”

Antonio Gutierrez, Sekretarz Generalny ONZ podczas Szczytu Klimatycznego w Nowym Jorku 2023

 

Nasze uzależnienie od wykorzystywania paliw kopalnych, powodujące katastroficzne zmiany klimatu na całym świecie, to tylko jedno z wielu wyzwań w obszarze środowiskowym i społecznym.

 

Światowi liderzy i aktywiści alarmują, że nie robimy wystarczająco dużo, by osiągać Cele Zrównoważonego Rozwoju (United Nations Sustainable Development Goals), ograniczać średni wzrost temperatur, czy dążyć do zapewnienia neutralności klimatycznej (ang. Net zero).

 

W dzisiejszym świecie, w którym zagadnienia środowiskowe, społeczne i gospodarcze zyskują coraz większe znaczenie, zrównoważone zarządzanie staje się koniecznością dla podmiotów, które chcą być konkurencyjne i atrakcyjne dla swoich interesariuszy.

 

Jak wykorzystać zrównoważony rozwój do budowy wartości firmy i przewagi konkurencyjnej?

Wspieramy liderów i firmy, które chcą w swoich organizacjach zarządzać w sposób świadomy, odpowiedzialny, ograniczając negatywny wpływ na środowisko i troszcząc się o pracowników, klientów i społeczne otoczenie biznesu.

 

To nie tylko mitygacja ryzyka finansowego, reputacji, marki, ale również konieczność dostosowania się do istniejących i nowych regulacji.

 

Coraz częściej obserwujemy, że poważni gracze rynkowi decydują się na transformację biznesową, oznaczającą m.in. zmianę strategii, modelu biznesowego, portfolio produktów, a tym samym projektów i programów. Transformacja ta poza zaprojektowaniem i wdrożeniem rozwiązań biznesowych oznacza również zbudowanie odpowiedniej świadomości i kompetencji wśród kadry zarządzającej, jak i pracowników firm. Tylko w podejściu systemowym będzie można zapewnić osiągnięcie założonych celów w obszarze zrównoważonego rozwoju.

 

Wspieramy liderów i firmy w całym procesie zrównoważonej transformacji:

 1. Określenie aspiracji i wyzwań z zakresu zrównoważonej transformacji
 2. Opracowanie zrównoważonej strategii i narzędzi do jej monitorowania
 3. Plan wdrożenia strategii – opracowanie inicjatyw, programów i projektów wraz miernikami
 4. Wdrażanie i monitorowanie zmiany w organizacji,
 5. Zarządzanie portfelem projektów i programami
 6. Zapewnienie zgodności z wymogami raportowania ESG
 7. Budowanie kompetencji liderów i pracowników w zakresie zrównoważonego rozwoju

Co nas wyróżnia?

Skupiamy się na skutecznym wdrażaniu zmian w organizacji. Mamy wieloletnie doświadczenia w tworzeniu i wdrażaniu strategii, w zarządzaniu portfelami projektów, programami i projektami oraz w zarządzaniu zmianą w organizacji, a także w budowaniu przywództwa i zaangażowania zespołów.

Naszą misją jest sprawne i skuteczne wsparciu liderów i firm w przeprowadzaniu zrównoważonej transformacji.

 

Kompleksowe podejście

Sukces zrównoważonej transformacji opieramy na trzech fundamentach:

 • Zrównoważone przywództwo i cele
 • Operacjonalizacja i wdrożenie – metody i narzędzia
 • System zachęt i monitorowania wyników.

Zgodność z regulacjami

Nasi eksperci przygotowują i wspierają firmy w spełnieniu wymogów regulacyjnych, tych obowiązujących i przyszłych, m.in. w zakresie ujawnień niefinansowych (CSRD), monitorowanie śladu węglowego (carbon footprint, wymogi Scope 1-2-3), czy osiągania aspiracji neutralności klimatycznej (net-zero).

 

Skontaktuj się z nami

 • Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat zrównoważonego rozwoju i ESG
 • Jeśli chcesz, by Twoja firma była bardziej zrównoważona, ale nie wiesz od czego zacząć
 • Jeśli chcesz wyznaczyć strategię dekarbonizacji Twojej firmy
 • Jeśli chcesz dostosować się do regulacji ESG
 • Jeśli chcesz kompleksowo przeprowadzić proces zrównoważonej transformacji
 • Jeśli masz strategię ESG ale nie wiesz jak ją wdrożyć
 • Jeśli chcesz zbudować lub wzmocnić kompetencje w zakresie zrównoważonego rozwoju

Jak pracujemy?

Dostarczamy i wdrażamy rozwiązania szyte na miarę aspiracji i potrzeb Klientów, w oparciu o dobre praktyki i doświadczenia. Pomagamy uwzględniać zrównoważony rozwój we wszystkich, bądź wybranych aspektach działalności. Nasze usługi kierujemy zarówno do dużych, jak i średnich przedsiębiorstw.

Realizujemy usługi doradcze, szkoleniowe jak również interim management dla programów i projektów.