PMO

Po co komu PMO?

Project Management Office, częściej ostatnio nazywane Value Management Office. To drugie określenie jest mi zdecydowanie bliższe, bo dobrze obrazuje główny cel istnienia tej komórki w organizacji. Celem zarządzania portfelem projektów jest budowanie wartości dla organizacji, nie zarządzanie projektami, albo monitorowanie i raportowanie samo w sobie.

Dzięki czemu ta wartość dodana może być tworzona? PMO jest łącznikiem pomiędzy projektami, a organizacją, w tym kadrą zarządzającą. Ma za zadanie wspierać, ułatwiać i facylitować prowadzenie projektów, tworząc przyjazne środowisko procesowe, wspierając fachową wiedzą zespoły projektowe, odciążając je jednocześnie w części od raportowania na potrzeby zarządcze. Z drugiej strony PMO ma odpowiadać na potrzeby organizacji w zakresie zasilania informacją o projektach, zarządzając portfelem projektów, eskalować problemy i ryzyka, gdy występuje taka potrzeba.

Pełne spektrum funkcji, jakie udało mi się z sukcesem zbudować w dużej korporacji, obejmuje obszar strategii i zarządzania portfelem, przygotowania i realizacji pojedynczych projektów, obszar HR – zarządzania wiedzą, program talentów, wsparcie kompetencyjne i wreszcie centrum wiedzy, standardów i procesów.

PMO jest jedną z kluczowych ról wprowadzania zmiany w organizacji – bo portfele, programy i projekty, to przecież zmiana, versus działalność operacyjna. Stąd też trzecia nazwa, która również oddaje dobrze wyzwania tego obszaru Change Management Office. PMO musi być otwarte na zmiany, tworzone przez interdyscyplinarny zespół ludzi gotowych na nowe wyzwania, pełnych pomysłów i szerokiego myślenia, o dużej świadomości biznesowej.

Moje autorskie podejście do stworzenia takiego obszaru i takiego zespołu było wielokrotnie omawiane na różnych konferencjach, opisywane w prasie i doczekało się prestiżowych nagród – Best PMO – dla najlepszego PMO w Polsce w 2018 roku, oraz zajęcia drugiego miejsca w Europie w konkursie PMO Global Award 2019, gdzie była to jak dotąd pierwsza i jedyna organizacja reprezentująca Polskę.

Jeśli chcesz zbudować, zoptymalizować lub usprawnić zarządzanie portfelami projektów w Twojej organizacji, służę pomocą.

Jednak ku przestrodze, pamiętaj, że – jak mówi anegdota – ostatnią fazą dobrze działającego PMO jest jego anihilacja…