zrównoważone zarządzanie projektami, strategią i organizacją

Zrównoważone zarządzanie projektami, strategią i organizacją

Najwyższa pora, by odczarować działania związane ze zrównoważonym rozwojem – to już nie są „wymysły ekologów”, oderwane od racjonalnego gospodarowania, a codzienność i przyszłość na długie lata dla wszystkich firm i organizacji.

Dla mnie to jest trend z kategorii nieodwracalnych, zakładam, że będzie to również jeden z wiodących kierunków rozwoju metodyk wdrażania strategii, zarządzania portfelami i projektami. Już teraz większość firm zdaje sobie sprawę z konieczności dbania o CSR, już nie tylko jako elementu dbałości o dobry PR.

Jestem do bólu pragmatyczna i trend trendem, ale jak od wyższych i słusznych teorii przejść do działań praktycznych? Można próbować intuicyjnie, bazując na najlepszej wiedzy własnej i doświadczeniu. Tak robi wielu. Można stosować sprawdzone standardy raportowania GRI. To jednak wszystko nie oddaje pełnego spectrum możliwości.

Jak mierzyć zrównoważony rozwój? Referując do Sustainability Development Goals ONZ (tzw. SDGs). Oceniając wpływ procesów i produktów projektowych, ale też całych organizacji na środowisko i społeczności, przy zachowaniu zasad opłacalności ekonomicznej przedsięwzięć i budowy długotrwałej przewagi konkurencyjnej i wzrostu.

Jak dotąd na świecie opracowano jedną metodykę praktycznej implementacji SDGs do projektów, spójnej ze standardem raportowania GRI – GPM (Green Project Management). Idąc szerzej, organizacje mogą sprawdzić swoją strategię, działalność operacyjna i projektową przez pryzmat elementów zrównoważonego rozwoju, dzięki zastosowaniu modelu PSM3 (Portfolio, Program and Project Sustainability Model). Projekty można również audytować i oceniać poziom zrównoważenia, dzięki metodyce GPM 360.

Jeśli widzisz potrzebę poszerzenia spektrum swojej wiedzy i wprowadzenia swojej organizacji na wyższy poziom odpowiedzialnej, zrównoważonej, a jednocześnie opłacalnej działalności – zapraszam do kontaktu!